het begin

rond de eeuwenwisseling (1900) vonden de eerste kattententoonstellingen in de verenigde stateb plaats . in die eerste tijd werd er een tweedeling tussen langharen gemaakt ; enerzijds de 'maine cats 'en anderzijds de geïmporteerde Engelse langharige dieren - de perzen. deze tweedeling kwam niet naar voren in de klasse op shows , wat die schaarden de Engelse perzen en maine cats beiden onder de term 'langhaar'. wel werd de herkomst in de catalogi vermeld en in de stamboeken geregistreerd . zowel Engelse als Amerikaanse katten konden geregistreerd worden , maar er was één verschil : Amerikaanse katten konden enkel geregistreerd worden als er een beëdigde verklaring werd afgegeven van die herkomstvermelding heeft tot ongeveer 1915 geduurd. daarna werden de maine coons met de Engelse langharige dieren samengevoegd tot één langhaar perzenbestand . maine coons werden niet meer als zelfstandig ras gefokt .