Eigen kater of uitdekking

 

Een eigen dekkater en … buitendekkingen
Astrid Straver, Cattery Tricks and Tails

Een onvermijdelijke vraag voor veel fokkers is de vraag of zij zelf een dekkater willen houden. Na de rompslomp van het één keer of meermalen wegbrengen van de poes naar de dekkater, komt deze vraag als vanzelf boven drijven.

Een kater wordt vaak ook ter dekking gesteld voor andere fokkers en dit is iets waar je dus ook over na moet denken. Immers de ene kater is blij en gelukkig met slechts een paar dekkingen per jaar, de andere macho gilt het uit om meer damesbezoek! Voor de genenpool van het ras is het interessant als er meerdere katers beschikbaar gesteld worden voor dekkingen. Des te meer keuzemogelijkheden er zijn, des te groter de diversiteit van de genenpool van het ras is!

Is uw kater geschikt als dekkater?
Om het Maine Coon ras te versterken, zoeken fokkers naar katers die aan de rasstandaard van de Maine Coon voldoen.

Een goede manier om hierachter te komen is om de kater uit te brengen op een show, waarbij een keurmeester de kat aan de hand van de rasstandaard beoordeelt. Je krijgt van jouw kater een geschreven keurrapport waarop de sterke en zwakke punten van de kater staan vermeld.

Daar ‘de perfecte Maine Coon’ niet bestaat, zoekt een poeseigenaar in een dekkater sterke punten die de eventueel zwakkere punten van de poes kunnen complementeren.
Tevens is het voor een poeseigenaar van belang om te weten dat de kater geen ernstige fouten heeft, denk daarbij aan bijvoorbeeld een staartfout, zwakke kin, ronde of spitse snuit, recht profiel, te wijd uiteen staande oren enz.

Daarnaast wil de poeseigenaar ook zeker weten dat beide testikels van de kater volledig zijn ingedaald een zaak welke tijdens de veterinaire keuring op een show gecontroleerd wordt.

Uiteraard zoekt een poeseigenaar ook een lief en gemakkelijk karakter in een kater die dan ook niet schuw moet zijn.

Een goede gezondheid is ook van belang, daarom wordt gevraagd om minimaal een patellla luxatie test. Deze test kan de dierenarts uitvoeren en kost doorgaans niet meer dan een consult, immers het enige wat de dierenarts doet is controleren of de knieën van uw kat niet te los zijn. De verklaring die hij hiervoor dient in te vullen is verkrijgbaar bij de Rasclub en staat ook regelmatig afgedrukt in It’s Coontime.

Daarnaast wordt een bloedtest verlangd, waaruit blijkt dat uw kat geen leukemie en/of kattenaids heeft. Zonder een dergelijke test, geven de meeste kattenverenigingen geen stambomen voor de kittens af en deze test moet vóór de dekking plaatsvinden.

De stamboom van jouw kater is uiteraard ook van belang en derhalve dient de kat een goedgekeurde stamboom te hebben (dit hoeft dus niet persé een Felikat stamboom te zijn). Het is ook van belang om te weten of de stamboom van de kater past bij de stamboom van de poes. Hierin kan de werkgroep Maine Point je verder adviseren.

Vanaf welke leeftijd kan een kater dekken?
Als de kater nog niet eerder gedekt heeft, is het moeilijk om in te schatten wanneer hij interesse krijgt om een poes te dekken. Er zijn katers die vanaf 8 maanden al succesvol dekken en er zijn er ook die bijna twee jaar oud zijn als ze hun eerste dekking doen.
Een van de indicaties om te zien dat een kater geslachtsrijp aan het worden is, is het ontstaan van een ‘katerstaart’ (de haren even onder de staartaanzet worden dan ‘vettig’). Een andere indicatie kan zijn dat de kater enorm geïnteresseerd is in de ‘open poezen luchtjes’ op kleding (van bezoek of van jezelf als je bij een open poes op bezoek bent geweest).
In de praktijk is er meestal maar een manier om er achter te komen of de kater al wil dekken: gewoon proberen!

De poes komt bij je logeren

Heb je een veilige en afsluitbare kamer in huis waar je kater zijn vriendin kan ontvangen? Het meest geschikt is een ruimte welke goed te ventileren en verwarmen is, alsmede goed afsluitbaar. Daar de poes zich soms in het begin verstopt voor de kater, is het handig als er niet allerlei verstopplekjes in de kamer zijn. Een grote open zolderruimte is derhalve doorgaans minder geschikt dan een kleine slaapkamer. Het is gebruikelijk dat de kater het damesbezoek ontvangt. Het kan echter ook een idee zijn, als je nog nooit een dekking hebt meegemaakt, om de kater uit logeren te brengen bij de poeseigenaar als deze er veel meer ervaring mee heeft.

Wat verwacht de poeseigenaar van je?

Een schone ‘logeerkamer’ voor de poes, met vers water, voer en een schone kattenbak. De garantie dat de poes in deze kamer blijft.

De nagels van de kater zijn voordat de poes komt geknipt.

Zodra de poes goed krols is, wil de poeseigenaar de poes het liefste direct komen brengen. Helaas zijn de krolsheden van een poes meestal niet goed te voorspellen, dus de poeseigenaar wil graag weten waar en hoe je overdag en ‘s avonds bereikbaar bent.

Testen waaruit blijkt dat jouw kat vrij is van leukemie, kattenaids alsmede patella luxatie.

Natuurlijk zul je net zo goed voor de logeerpoes zorgen als voor je eigen katten!

Wat mag jij verwachten van de poeseigenaar?
Een ervaren fokker moet goed kunnen inschatten wanneer de poes voldoende krols is om gebracht te worden.

De nagels van de poes zijn geknipt net voordat zij bij je gebracht wordt.

Zodra de poes een aantal malen gedekt is, dient de poeseigenaar de poes zo snel mogelijk weer op te halen.

Teneinde stambomen voor de kittens te krijgen, verlangen de kattenverenigingen een dekbewijs.

De kater en de poes…
De poes zal even moeten wennen aan haar verblijf in de logeerkamer, alle spullen, geluiden en geuren in de kamer zijn immers nieuw voor haar. Meestal werkt het het beste om haar eerst een halve dag alleen bij te laten komen van de reis.

Doorgaans is er van de krolsheid van de poes niets meer te merken tijdens het begin van de logeerpartij. Na ongeveer een halve dag kun je de kater bij de poes laten, blijf er in het begin wel even bij, om te kijken hoe het gaat. De poes kan in het begin tamelijk fel op de kater reageren, als het goed is gaat dit snel over. Meestal is de poes na 24 uur in de logeerkamer te zijn, weer voldoende krols om zich door de kater te laten dekken. Vanaf dit moment zal zij de kater achterna lopen, kopjes geven en in de ‘dekhouding’ gaan staan (enigszins door de poten gezakt, met het bekken ietwat gekanteld en de staart opzij).

Een onervaren kater weet nog niet precies wat hij moet doen. Maar als hij al ‘roepend’ achter de poes aanloopt, graag onder haar staart wil ruiken en haar in de nek wil bijten, dan is hij in ieder geval serieus in een dekking geïnteresseerd. Nu moet de natuur verder zijn beloop hebben. Een poes die gedekt wordt krijst het meestal uit en na de dekking gaat ze enorm heftig en wild op de grond liggen rollen. Sommige katers bijten zich zo stevig vast in de nek van de poes, dat deze ernstig verwond geraakt. Het is belangrijk dat de katereigenaar hier goed op toeziet en de poeseigenaar hierover informeert.

Afspraken maken
Het is verstandig om voor de eventuele dekking afspraken te maken over de volgende zaken:
Dekvergoeding: dekgeld of een kitten? Je bent geheel vrij om afspraken over de vergoeding voor de dekking te maken. Meestal is de prijs van een kitten de gebruikelijke vergoeding. Een andere mogelijkheid is een ‘staffelsysteem’ waarbij voor het bezoeken van de kater wordt betaald en een bedrag per kitten. Bij een dekkater, die heeft bewezen levende nakomelingen te verwekken, wordt er na de dekking betaald bij het ophalen van de poes. Bij een Teddyboy is het wellicht een beter idee om dit na de geboorte van de kittens te doen.
Herdekking. Het is gebruikelijk indien de poes de eerste keer niet gedekt is, zij nog een of twee keer kan worden gebracht voor een herdekking. Dit is ook het geval als er  slechts één levend kitten is. Spreek ook af hoe je het oplost als de kater inmiddels gecastreerd is en er derhalve geen herdekking kan plaatsvinden.
Wij raden je aan om minimaal bovenstaande zaken vast te leggen in een dekcontract, dan kunnen er achteraf nooit misverstanden ontstaan over wat er nu precies was afgesproken.


De voordelen en de nadelen

Als je jouw kat in contact brengt met een vreemde kat (zoals op een show of bij een dekking), dan loop je altijd een zeker risico. Immers iedere kattenhuishouding is anders en door het contact loop je altijd het risico een virusje, vlooien of bijvoorbeeld een schimmelinfectie op te lopen. In de wereld van de raskatten wordt hier (terecht) heel serieus tegenaan gekeken. Ter relativering is het wellicht ook goed te bedenken dat er vele huiskatten zijn die vrij buiten lopen en veelvuldig in contact komen met andere katten en deze katten lopen derhalve véél meer risico.

Het ontvangen van een logeerpoes in huis brengt altijd een zekere spanning in het gezin. Immers iedereen moet nu extra goed op de deuren en ramen letten, het zou immers afschuwelijk zijn als de logeerpoes zou ontsnappen!

Als je het zo allemaal gelezen hebt, begin je je wellicht af te vragen of er ook voordelen zijn?
Uit ervaring kunnen wij je vertellen dat het heel bijzonder is om de kittens van je eigen kater te zien opgroeien en om kleine dingen van je eigen fantastische kater in zijn kittens terug te zien. Soms laten ze precies dezelfde maniertjes zien als hun vader en herken je ook familietrekken van hem in de kittens.

Een ding is zeker, je doet jouw kater er een groot plezier mee als hij een krolse vriendin te logeren krijgt!

Een kater voor een dekking beschikbaar stellen is een mooie manier om mee te werken aan een vergroting van de diversiteit van de genenpool van het ras. Het is ook een hele leuke manier om te fokken, zonder alle stress rondom de geboorte en het grootbrengen van de kittens, welke immers voor rekening van de poeseigenaar is.

 

bron : http://rasclubmainecoon.org/de-maine-coon/fokken/